Ochrona danych

Organem odpowiedzialnym w rozumieniu przepisów o ochronie danych, w szczególności unijnego Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO), jest:

ADD-Chem Niemcy GmbH
Langenselbolder Straße 8
63543 Neuberg
E-mail: info@add-chem.de
Dyrektor zarządzający: Jürgen Andreas Hartmann
Link do nadruku: https://add-chem.de/impressum

Twoje prawa jako osoby, której dane dotyczą

W każdej chwili możesz skorzystać z poniższych praw, korzystając z danych kontaktowych naszego inspektora ochrony danych:

  • Informacje o przechowywanych przez nas Twoich danych i ich przetwarzaniu (art. 15 RODO),
  • Sprostowanie nieprawidłowych danych osobowych (art. 16 RODO),
  • Usunięcie przechowywanych przez nas Twoich danych (art. 17 RODO),
  • Ograniczenie przetwarzania danych, jeśli nie możemy jeszcze usunąć Twoich danych ze względu na obowiązki prawne (art. 18 RODO),
  • Sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych (art. 21 RODO) oraz
  • Przenoszenie danych, o ile wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych lub zawarłeś z nami umowę (art. 20 RODO).

Jeśli wyraziłeś zgodę, możesz ją w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość.

W każdej chwili możesz zwrócić się ze skargą do organu nadzorczego, m.in. B. do właściwego organu nadzorczego kraju związkowego miejsca zamieszkania lub do organu odpowiedzialnego za nas jako organ odpowiedzialny.

Wykaz organów nadzorczych (dla obszaru niepublicznego) wraz z adresami znajduje się pod adresem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html .

Zbieranie ogólnych informacji podczas odwiedzania naszej strony internetowej

Rodzaj i cel przetwarzania:

Kiedy wchodzisz na naszą stronę internetową, tj. jeśli nie rejestrujesz się lub w inny sposób nie przekazujesz informacji, informacje o charakterze ogólnym są automatycznie rejestrowane. Informacje te (pliki dziennika serwera) obejmują na przykład typ przeglądarki internetowej, używany system operacyjny, nazwę domeny dostawcy usług internetowych, adres IP i tym podobne.

W szczególności przetwarzane są w następujących celach:

  • Zapewnienie bezproblemowego połączenia z serwisem,
  • Zapewnienie płynnego korzystania z naszej strony internetowej,
  • Ocena bezpieczeństwa i stabilności systemu oraz
  • do dalszych celów administracyjnych.

Nie wykorzystujemy Twoich danych do wyciągania wniosków o Tobie osobiście. Informacje tego rodzaju mogą być przez nas wykorzystywane. oceniane statystycznie w celu optymalizacji naszej strony internetowej i technologii, która za nią stoi.

Podstawa prawna:

Przetwarzanie odbywa się zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. f RODO na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na poprawie stabilności i funkcjonalności naszej strony internetowej.

Odbiorca:

Odbiorcami danych mogą być dostawcy usług technicznych, którzy działają jako podmioty przetwarzające w celu obsługi i utrzymania naszej strony internetowej.

Okres przechowywania:

Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do celów ankiety. W przypadku danych wykorzystywanych do udostępnienia strony internetowej ma to zazwyczaj miejsce po zakończeniu danej sesji.

Wymagany lub wymagany przepis:

Podanie wyżej wymienionych danych osobowych nie jest wymagane prawnie ani umownie. Bez adresu IP nie można jednak zagwarantować obsługi i funkcjonalności naszej strony internetowej. Ponadto poszczególne usługi mogą być niedostępne lub ograniczone. Z tego powodu żadna sprzeczność nie jest możliwa.

Ciasteczka

Rodzaj i cel przetwarzania:

Podobnie jak wiele innych stron internetowych, również używamy tak zwanych „cookies”. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim urządzeniu (laptopie, tablecie, smartfonie itp.), gdy odwiedzasz naszą stronę internetową.

Daje nam to pewne dane, takie jak B. Adres IP, używana przeglądarka i system operacyjny.

Pliki cookie nie mogą być używane do uruchamiania programów lub przenoszenia wirusów na komputer. Na podstawie informacji zawartych w plikach cookies możemy ułatwić Ci nawigację i umożliwić prawidłowe wyświetlanie naszej strony internetowej.

W żadnym wypadku zebrane przez nas dane nie będą przekazywane stronom trzecim ani łączone z danymi osobowymi bez Twojej zgody.

Oczywiście zawsze możesz przeglądać naszą stronę internetową bez plików cookie. Przeglądarki internetowe są regularnie ustawione na akceptowanie plików cookie. Zasadniczo możesz w dowolnym momencie wyłączyć obsługę plików cookie za pomocą ustawień swojej przeglądarki. Aby dowiedzieć się, jak zmienić te ustawienia, skorzystaj z funkcji pomocy swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że poszczególne funkcje naszej strony internetowej mogą nie działać, jeśli wyłączyli Państwo korzystanie z plików cookie.

Czas przechowywania i stosowane pliki cookies:

Jeśli zezwolisz nam na używanie plików cookie za pomocą ustawień przeglądarki lub zgody, na naszej stronie internetowej mogą być używane następujące pliki cookie:

O ile te pliki cookie mogą (również) odnosić się do danych osobowych, poinformujemy o tym w kolejnych sekcjach.

Możesz usunąć pojedyncze pliki cookie lub cały zestaw plików cookie za pomocą ustawień przeglądarki. Otrzymasz również informacje i instrukcje, jak usunąć te pliki cookie lub jak wcześniej zablokować ich przechowywanie. W zależności od dostawcy przeglądarki, niezbędne informacje można znaleźć pod następującymi linkami:

Rejestracja na naszej stronie internetowej

Rodzaj i cel przetwarzania:

Podczas rejestracji w celu korzystania z naszych spersonalizowanych usług gromadzone są niektóre dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres, dane kontaktowe i komunikacyjne (np. numer telefonu i adres e-mail). Jeśli jesteś zarejestrowany u nas, możesz uzyskać dostęp do treści i usług, które oferujemy tylko zarejestrowanym użytkownikom. Zarejestrowani użytkownicy mają również możliwość zmiany lub usunięcia danych podanych podczas rejestracji w dowolnym momencie, jeśli zajdzie taka potrzeba. Oczywiście w każdej chwili udzielimy Ci również informacji o danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat.

Podstawa prawna:

Przetwarzanie danych wprowadzonych podczas rejestracji odbywa się na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Jeżeli rejestracja ma na celu wypełnienie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcie działań przed zawarciem umowy, dodatkową podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Odbiorca:

Odbiorcami danych mogą być dostawcy usług technicznych, którzy działają jako podmioty przetwarzające w celu obsługi i utrzymania naszej strony internetowej.

Okres przechowywania:

W tym kontekście dane będą przetwarzane tylko tak długo, jak dostępna będzie odpowiednia zgoda. Zostaną one następnie usunięte, o ile nie ma przeciwnych ustawowych wymogów dotyczących przechowywania. Aby skontaktować się z nami w tym kontekście, skorzystaj z danych kontaktowych podanych na końcu niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Wymagany lub wymagany przepis:

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne i opiera się wyłącznie na Twojej zgodzie. Bez podania Twoich danych osobowych nie możemy zapewnić Ci dostępu do oferowanych przez nas treści i usług.

Formularz kontaktowy

Rodzaj i cel przetwarzania:

Wprowadzone przez Ciebie dane będą przechowywane w celu indywidualnej komunikacji z Tobą. W tym celu wymagany jest prawidłowy adres e-mail i Twoje imię i nazwisko. Służy do przypisania żądania, a następnie odpowiedzi na nie. Podanie dalszych danych jest opcjonalne.

Podstawa prawna:

Przetwarzanie danych wprowadzonych w formularzu kontaktowym odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Udostępniając formularz kontaktowy, chcielibyśmy ułatwić Państwu kontakt z nami. Podane przez Ciebie informacje będą przechowywane w celu przetworzenia wniosku i ewentualnych dalszych pytań.

Jeśli skontaktujesz się z nami w celu zapytania o ofertę, dane wprowadzone w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu realizacji działań przedumownych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Odbiorca:

Odbiorcami danych mogą być podmioty przetwarzające umowę.

Okres przechowywania:

Dane zostaną usunięte nie później niż 6 miesięcy po przetworzeniu wniosku.

Jeśli istnieje stosunek umowny, podlegamy ustawowym okresom przechowywania zgodnie z HGB i usuwamy Twoje dane po upływie tych okresów.

Wymagany lub wymagany przepis:

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. Możemy jednak przetworzyć Twoją prośbę tylko wtedy, gdy podasz nam swoje imię i nazwisko, adres e-mail i powód żądania.

Korzystanie z Google Analytics

Rodzaj i cel przetwarzania:

Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej udostępnianej przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (dalej: „Google”). Google Analytics używa tak zwanych „cookies”, plików tekstowych, które są przechowywane na Twoim komputerze i umożliwiają analizę korzystania z witryny. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jednak ze względu na aktywację anonimizacji IP na tej stronie, Twój adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się krajach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora tej witryny Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronie oraz świadczenia operatorowi witryny innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu. Adres IP przesłany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google.

Celem przetwarzania danych jest ocena korzystania z serwisu oraz sporządzanie raportów z aktywności w serwisie. W oparciu o korzystanie ze strony internetowej i Internetu należy świadczyć inne powiązane usługi.

Podstawa prawna:

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Odbiorca:

Odbiorcą danych jest Google jako podmiot przetwarzający. W tym celu zawarliśmy z Google odpowiednią umowę dotyczącą przetwarzania zamówień.

Okres przechowywania:

Dane są usuwane, gdy tylko nie są już potrzebne do naszych celów rejestracyjnych.

Przelew z kraju trzeciego:

Google przetwarza Twoje dane w USA i poddał się Tarczy Prywatności EU_US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework .

Wymagany lub wymagany przepis:

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne i opiera się wyłącznie na Twojej zgodzie. Jeśli uniemożliwisz dostęp, może to prowadzić do ograniczeń funkcjonalnych na stronie internetowej.

Cofnięcie zgody:

Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku może nie być możliwe pełne korzystanie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Możesz również uniemożliwić Google zbieranie danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem i zainstaluj: Dodatek do przeglądarki do dezaktywacji Google Analytics .

Dodatkowo lub jako alternatywa dla dodatku do przeglądarki możesz uniemożliwić śledzenie przez Google Analytics na naszych stronach, klikając kliknij ten link . Plik cookie rezygnacji zostanie zainstalowany na Twoim urządzeniu. Uniemożliwi to Google Analytics zbieranie danych dla tej strony internetowej i dla tej przeglądarki w przyszłości, dopóki plik cookie pozostanie zainstalowany w przeglądarce.

Profilowy:

Za pomocą narzędzia śledzącego Google Analytics można oceniać zachowanie odwiedzających witrynę i analizować ich zainteresowania. W tym celu tworzymy pseudonimowy profil użytkownika.

Korzystanie z Map Google

Rodzaj i cel przetwarzania:

Na tej stronie korzystamy z Map Google. Mapy Google są obsługiwane przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dalej „Google”). Dzięki temu możemy wyświetlać interaktywne mapy bezpośrednio na stronie internetowej i wygodnie korzystać z funkcji mapy.

Możesz znaleźć więcej informacji o przetwarzaniu danych przez Google informacje o ochronie danych Google usunąć. Tam możesz również zmienić swoje ustawienia ochrony danych osobowych w centrum ochrony danych.

Szczegółowe instrukcje dotyczące zarządzania własnymi danymi w związku z produktami Google Znajdziesz tutaj .

Podstawa prawna:

Podstawą prawną integracji Google Maps i związanego z tym przekazywania danych do Google jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Odbiorca:

Gdy odwiedzasz witrynę, Google otrzymuje informację, że uzyskałeś dostęp do odpowiedniej podstrony naszej witryny. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy Google udostępnia konto użytkownika, do którego jesteś zalogowany, czy też nie ma konta użytkownika. Jeśli jesteś zalogowany w Google, Twoje dane zostaną przypisane bezpośrednio do Twojego konta.

Jeśli nie chcesz przyporządkowania w swoim profilu Google, musisz wylogować się z Google przed aktywacją przycisku. Google zapisuje Twoje dane jako profil użytkowania i wykorzystuje je do reklamy, badania rynku i / lub projektowania swojej witryny w oparciu o potrzeby. Taka ocena odbywa się w szczególności (nawet w przypadku niezalogowanych użytkowników) w celu zapewnienia reklamy dostosowanej do potrzeb oraz informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Państwa aktywności na naszej stronie internetowej. Masz prawo sprzeciwić się tworzeniu tych profili użytkowników, chociaż musisz skontaktować się z Google, aby skorzystać z tego prawa.

Okres przechowywania:

Nie gromadzimy żadnych danych osobowych poprzez integrację Map Google.

Przelew z kraju trzeciego:

Google przetwarza Twoje dane w USA i poddał się Tarczy Prywatności EU_US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework .

Cofnięcie zgody:

Jeśli nie chcesz, aby Google gromadziła, przetwarzała lub wykorzystywała Twoje dane za pośrednictwem naszej strony internetowej, możesz wyłączyć JavaScript w ustawieniach przeglądarki. W takim przypadku nie możesz jednak korzystać z naszej strony internetowej lub możesz z niej korzystać tylko w ograniczonym zakresie.

Wymagany lub wymagany przepis:

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne i opiera się wyłącznie na Twojej zgodzie. Jeśli uniemożliwisz dostęp, może to prowadzić do ograniczeń funkcjonalnych na stronie internetowej.

Osadzone filmy z YouTube

Rodzaj i cel przetwarzania:

Osadzamy filmy z YouTube na niektórych naszych stronach internetowych. Operatorem odpowiednich wtyczek jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA (zwany dalej „YouTube”). Gdy odwiedzasz stronę z wtyczką YouTube, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. To informuje YouTube, które strony odwiedzasz. Jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie YouTube, YouTube może przyporządkować do Ciebie Twoje zachowanie podczas surfowania. Możesz temu zapobiec, wylogowując się wcześniej z konta YouTube.

Jeśli uruchamiany jest film z YouTube, dostawca używa plików cookie, które zbierają informacje o zachowaniu użytkownika.

Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich przetwarzania przez YouTube można znaleźć w oświadczeniu dostawcy o ochronie danych, gdzie znajdziesz również dalsze informacje na temat swoich praw w tym zakresie i ustawień opcji ochrony prywatności ( https://policies.google.com/privacy ). Google przetwarza Twoje dane w USA i poddał się Tarczy Prywatności UE-USA https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

Podstawa prawna:

Podstawą prawną integracji YouTube i związanego z tym przekazywania danych do Google jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Odbiorca:

Wywołanie YouTube automatycznie wyzwala połączenie z Google.

Okres przechowywania i cofnięcie zgody:

Jeśli wyłączyłeś przechowywanie plików cookie dla programu Google Ad, nie będziesz musiał liczyć się z takimi plikami cookie podczas oglądania filmów na YouTube. YouTube przechowuje jednak również w innych plikach cookie informacje o użytkowaniu, które nie są danymi osobowymi. Jeśli chcesz temu zapobiec, musisz zablokować przechowywanie plików cookie w swojej przeglądarce.

Więcej informacji na temat ochrony danych w „YouTube” można znaleźć w oświadczeniu dostawcy o ochronie danych pod adresem: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Przelew z kraju trzeciego:

Google przetwarza Twoje dane w USA i poddał się Tarczy Prywatności EU_US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework .

Wymagany lub wymagany przepis:

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne i opiera się wyłącznie na Twojej zgodzie. Jeśli uniemożliwisz dostęp, może to prowadzić do ograniczeń funkcjonalnych na stronie internetowej.

Szyfrowanie SSL

Aby chronić bezpieczeństwo Twoich danych podczas transmisji, stosujemy najnowocześniejsze metody szyfrowania (np. SSL) przez HTTPS.

Używane procesory kontraktowe

Operator niniejszej witryny zlecił przetwarzanie danych następującym organizacjom, firmom lub osobom:

Strato

Zmiana naszych przepisów o ochronie danych

Zastrzegamy sobie prawo do dostosowania niniejszego oświadczenia o ochronie danych, aby zawsze było zgodne z aktualnymi wymogami prawnymi lub do wprowadzenia zmian w naszych usługach w oświadczeniu o ochronie danych, np. przy wprowadzaniu nowych usług. Nowa deklaracja o ochronie danych będzie wtedy obowiązywać podczas kolejnej wizyty.

Pytania do inspektora ochrony danych

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące ochrony danych, wyślij do nas e-mail lub skontaktuj się bezpośrednio z osobą odpowiedzialną za ochronę danych w naszej organizacji:

E-mail: info@add-chem.de

Oświadczenie o ochronie danych zostało złożone z Generator oświadczeń o ochronie danych stworzony przez activeMind AG (Wersja 2018-09-24).